Afspraak maken?
ons adres: Vilstersestraat 35 Lemelerveld

Corefit

COREfit is een fitnessprogramma dat zich richt op alle mensen die aan hun gezondheid willen werken.
CORE betekent ‘de kern van het geheel’.

De COREfit methode is een systematisch programma dat de volgende doelstellingen kent:

  • Verminderen van risicofactoren die een negatieve invloed hebben op hart en longen
  • Tegengaan van botontkalking (vooral bij ouderen)
  • Ontwikkelen/onderhouden van een lichamelijke actieve leefstijl
  • Het verbeteren van kracht en conditie
  • Bevorderen van het welbevinden van de deelnemer.

COREfit Bewegingsgroepen zijn groepen waarin meerdere personen actief bewegen binnen een voor hen speciaal ontwikkeld bewegingsprogramma.

Iedereen kan deelnemen! Of je nou jong of oud bent, fit of niet fit, voor iedereen ontwikkelen wij een geschikt bewegingsprogramma. Dit wordt samengesteld in overeenstemming met u.

Individuele trainbaarheid speelt hierbij een cruciale rol.

Naast de ‘fysieke’ doelen staat ook het plezier in bewegen centraal, gekoppeld aan een gezonde leefwijze, waarbij dit verder gaat dan alleen maar voldoende bewegen en verantwoorde voeding. De deelnemers moeten plezier beleven aan deelname aan het programma, zowel op korte als op lange termijn. Het mag beslist geen marteling of kwelling zijn om de programma’s uit te voeren. Het moet een happy hour worden. Het plezier en welbevinden staat voorop.
Om een redelijk trainingseffect te bereiken is het niet nodig ‘af te zien’. Bij de intake van het COREfit-programma worden duidelijk doelen geformuleerd die deelnemers willen bereiken. De metingen worden regelmatig herhaald zodat de deelnemer op de voet wordt gevolgd.

COREfit en de begeleiding

Op basis van de doelen die door de COREfit fysiotherapeut samen met de deelnemer zijn bepaald wordt een plan gemaakt.
Afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemer wordt er meer of minder gestuurd.

Het uiteindelijke doel van het COREfit programma is de deelnemer zo zelfstandig te maken dat hij/zij met zijn stoornis, beperking en handicap in een goed evenwicht met zijn omgeving kan omgaan.

De begeleiding is dan ook gericht de deelnemer te leren omgaan met zijn belastbaarheid en die situaties waarin er sprake in van belasting. Daarnaast wordt er gestreefd naar het vergroten van de belastbaarheid door het volgen van een trainingsplan. Het spreekt vanzelf dat dit plan gebaseerd is op een uitgebreide intake. Zo nodig wordt er bij de huisarts of specialist om informatie gevraagd. Met name in het geval dat iemand direct na een hartrevalidatie of COPD revalidatieperiode wil gaan trainen zijn gegevens van de revalidatie een ‘must’.

Aanmelden:
Bent u enthousiast geworden? Of heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de praktijk via email of telefonisch: 0572-372158. Een inschrijfformulier en de folder kunt u vinden op onze website: https://www.fysiolemelerveld.nl/praktijkfolders/ of u kunt ze ophalen in de praktijk.