Afspraak maken?
ons adres: Vilstersestraat 35 Lemelerveld

Dtf

DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Rechtstreeks naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief!

U weet natuurlijk vast al wel dat u geen verwijsbrief meer nodig heeft voor fysiotherapie. Natuurlijk kunt u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht, zodat u snel kunt beginnen met het werken aan uw herstel.
De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Wij zullen uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

De screening

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voeren wij eerst een screening uit. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht wel of niet geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.


Er zijn vier mogelijkheden

  • Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut zal u adviseren over een passende oplossing.
  • Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut maakt een afspraak voor een behandeling. Dit kan bij de screenende fysiotherapeut zijn, maar ook bij een collega die gespecialiseerd is in een deel van het vakgebied (manuele therapie, sportfysiotherapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, arbeidsfysiotherapie etc.).
  • Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaald of de fysiotherapeut gelijk of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling (het inwinnen van informatie gaat in overleg met u).
  • Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling en de fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Hij/zij zal u verwijzen naar uw huisarts. De fysiotherapeut neemt contact op met uw huisarts om hem/haar te informeren (tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst).


Controleer uw polisvoorwaarden

Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.
Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.