Afspraak maken?
ons adres: Vilstersestraat 35 Lemelerveld

Zorgservice afspraken

Zorgservice afspraken

Zorg-en Serviceafspraken met patiënten en cliënten van Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld

Vanuit Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld willen wij graag met onze patiënten en cliënten afspraken maken over het niveau en de kwaliteit van de zorg die we leveren en de service die we bieden. Waarom vinden wij, medewerkers van Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld, dat de kwaliteit van de door ons geleverde zorg goed is?

Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld:
*neemt de richtlijnen van het KNGF als uitgangspunt voor het leveren van de zorg en alles wat daarbij hoort ( administratie, verslaglegging, verslaggeving, enz.) .
*is ISO9001/HKZ gecertificeerd, hetgeen inhoudt dat zowel de organisatie als de geleverde zorg door een onafhankelijke instelling is getoetst en welke toetsing jaarlijks wordt herhaald. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.HKZ certificaat
Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

– De zaken intern goed op orde heeft
– De klant principieel centraal staat
– Betrouwbare resultaten kan presenteren
– Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening
*verklaart dat alle Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld werkzame therapeuten geregistreerd zijn in het BIG register. Alle therapeuten zijn tevens geregistreerd in het kwaliteitsregister van de betreffende beroepsgroep. Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld is aangesloten bij de verschillende landelijke beroepsorganisaties.
*voert voortdurend een patiënttevredenheidsenquete uit,waarbij de norm voor een algemeen waarderingscijfers op 8,3 is gesteld.
*biedt een professioneel ingerichte omgeving waar de zorg wordt geleverd en waar aspecten als optimale veiligheid, hygiëne, privacy en comfort vanzelfsprekend zijn
*biedt patiënten uitgebreide informatie in de vorm van folders en website
*biedt elke halfjaar een nieuwsbrief via de website en direct aan belangstellenden met informatie over onderzoeksresultaten en vernieuwingen in de paramedische en medische beroepsuitoefening
*beschikt over een goede klachtenregeling ( zowel intern als regeling van het KNGF)
*is gunstig gelegen net buiten het centrum van Lemelerveld en is goed bereikbaar.
*Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld beschikt over een ruime eigen parkeergelegenheid
*heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. U krijgt van Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld dan ook geen nota. Alle declaraties worden automatisch naar de zorgverzekeraars gestuurd.
*neemt deel aan diverse ketenzorgprojecten , claudicatio intermittens ( etalageziekte), reuma , hartklachten, arthrose, diabetes, COPD en het schoudernetwerk
*beschikt over een oefenzaal waarin zowel in groepsverband als individueel getraind kan worden als aanvulling op een eventuele individuele behandeling
*beschikt over een uniek systeem om trainingsprogramma’s op te stellen, zodat iedereen een eigen specifiek programma op maat kan worden aangeboden

Bent U patiënt van Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld en bent U van mening dat aan bovenstaande zorg- en serviceafspraken niet of onvoldoende is voldaan, dan kunt U daar een van de maatschapsleden op aanspreken.

Medewerkers van Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld