Afspraak maken?
ons adres: Vilstersestraat 35 Lemelerveld

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Hieronder vindt u fysiotherapietarieven, acupunctuurtarieven en tarieven van enkele bij ons verkrijgbare artikelen.

Tarieven fysiotherapie per 1 januari 2023:

Tarieven voor patiënten met een zorgverzekeraar met welke de fysiotherapiepraktijk geen contract heeft afgesloten en/of u bent niet aanvullend verzekerd:

1000 Zitting fysiotherapie €  37.50
1001 Zitting fysiotherapie aan huis €  47.50
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €  55.50
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis €  63.00
1200 Zitting manuele therapie €  45.50
1201 Zitting manuele therapie aan huis €  50.50
1500 Zitting Oedeemtherapie €  47.50
1501 Zitting Oedeemtherapie aan huis €  55.00
1775 Zitting Geriatrie Fysiotherapie €  45.50
1776 Zitting Geriatrie Fysiotherapie aan huis €  53.50
1864 Screening, intake en onderzoek € 52.50
1870 Intake en onderzoek na verwijzing €  52.50
1871 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €  59.50
1920 Telefonische zitting €  12.50
1960 Niet nagekomen afspraak 75% van de behandeling

Dit houdt in dat u de rekening thuis gestuurd krijgt. U kunt dan zelf de kosten declareren bij uw verzekeraar. Als u niet aanvullend verzekerd bent kunt u de kosten niet declareren bij uw verzekeraar!

Tarieven acupunctuur:
acupunctuur rug

Eerste consult € 84.00
Vervolg consult 30 min € 52.00
Vervolg consult 45 min € 66.00
Stuitligging behandeling € 52.00
Kinderacupunctuur 1ste consult € 62.00
Kinderacupunctuur vervolg € 42.00

Bij ons te verkrijgen producten*:Medical taping

Curetape per rol €  12.75
Theraband €  4.00 p.m.
Schouderstretcher €  13.95
Oefenbal Tunturi €  20.00
Theraputty €  6.95
Pittenzak €  15.00
Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld  is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van behandelingen/trainingen/artikelen verkeerd is weergegeven op www.fysiolemelerveld.nl.

Tevens hanteren wij betalingsvoorwaarden:

Geldig vanaf 01-06-2010:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Afspraken kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren via de website worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.
  4. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Mocht u na deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met de praktijk. Het liefst tussen 09.00 uur en 12.00 uur, zodat Chantal uw vragen mogelijk kan beantwoorden.

 

*Prijzen kunnen onderhevig zijn aan verandering. De getoonde prijzen zijn niet bindend! In de praktijk zijn de juiste prijzen bekend. Vraag hiernaar bij de secretaresse.