Afspraak maken?
bel: 0572 - 37 21 58
ons adres: Vilstersestraat 35 Lemelerveld

Informatie

over uw fysiotherapiepraktijk

INFORMATIE

Algemeen

Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld heeft diverse fysiotherapeuten in huis met allen hun eigen specialisme en/of aandachtsgebied(en). Al onze therapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister. Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld voldoet sinds 2009 aan de HKZ/ISO 9001 norm. Dit betekent dat al onze bedrijfsprocessen vastgelegd zijn en gestructureerd verlopen. Hiermee hebben wij een basis gelegd om de zorg die wij leveren transparant en uniform aan te bieden.

Informatie Logo pluspraktijk Zilveren Kruis

Plus Praktijk

CKR geregistreerde therapieën:

Aangesloten bij de volgende netwerken:
 • Algemene fysiotherapie
 • Oedeem therapie
 • Manueel therapie
 • Bekkenfysiotherapie
 • Schouder netwerk Zwolle
 • Arthrose netwerk Zwolle
 • Hart netwerk Zwolle
 • COPD netwerk Zwolle
 • Claudicatio netwerk Zwolle
 • Parkinson netwerk Zwolle

Specialisaties:

informatie Claudicationetwerk
 • Dry Needling
 • Echo
 • Shockwave
 • Hartrevalidatie
 • Corefit
 • Fit in Lemelerveld
 • Medical Taping
 • Beweegprogramma’s COP, DM en Artrose
ParkinsonNet

PRIVACYREGLEMENT

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.