Afspraak maken?
ons adres: Vilstersestraat 35 Lemelerveld

Uitleg van uw rekening

Uw rekening uitgelegd:

Indien u niet verzekerd bent ontvangt u van de praktijk een rekening voor uw behandelingen. Hieronder wordt uitgelegd hoe de rekening is opgebouwd:

U meldt zich aan zonder verwijzing van een arts:

Op uw rekening kunt u dit terugvinden onder deze code die gedeclareerd wordt:

1864  Screening, intake en onderzoek

Screeningsproces (1864):

In het kader van de DTF die met ingang van 1 januari 2006 van kracht is, is het screeningsproces aan het methodisch handelen toegevoegd. Screening is een proces dat de fysiotherapeut leidt tot de beslissing of verder fysiotherapeutisch onderzoek zonder tussenkomst van een arts geïndiceerd is. Bij screenen wordtvraagteken door middel van gerichte vragen, tests of andere diagnostische verrichtingen binnen een beperkte tijd (circa 10 minuten) vastgesteld of er al dan niet sprake is van een binnen het competentiegebied van de individuele fysiotherapeut vallend patroon van tekens en/of symptomen.

Het screeningsproces bestaat uit de aanmelding, inventarisatie van de hulpvraag, screening op ‘pluis/niet-pluis’ en informeren en adviseren.

Tijdens de eerste afspraak voert de fysiotherapeut een intake uit. Hierbij worden allereerst de persoonsgegevens, medische gegevens en verzekeringsgegevens genoteerd. Indien er (medische) gegevens ontbreken, vraagt de fysiotherapeut (met uw toestemming) de aanvullende gegevens op bij de (huis)arts. Indien een patiënt gebruik maakt van de Directe Toegankelijkheid voor Fysiotherapie (DTF) zal de fysiotherapeut na een korte screening beoordelen of fysiotherapeutisch onderzoek zinvol is. Als dit het geval is, of als u met een verwijzing bent doorgestuurd door de (huis)arts zal de fysiotherapeut middels een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek een diagnose stellen en u hier nadere uitleg over geven. Indien fysiotherapeutische behandeling geïndiceerd is, zal de fysiotherapeut u een behandelvoorstel doen, welke duidelijk toegelicht wordt met betrekking tot de exacte invulling, tijd planning en verwachte resultaten.

 

Mocht u binnen zijn gekomen op verwijzing dan heeft u maar 1 code:

1870 Intake en onderzoek na verwijzing

Naast de bovenstaande codes kunnen er ook andere codes opstaan:

1000 = zitting fysiotherapie

1200 = zitting manuele therapie

1500 = zitting oedeem therapie

1700 = Lange zitting, complexe en/of meervoudige zorgvraag

Mocht u vragen hebben over uw rekening dan kunt u die altijd stellen aan de secretaresse of uw behandelend therapeut.